Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

1.    Apie
1.1.    www.e-energija.lt svetainė renka duomenis apie lankytojus, siekiant nustatyti, ar interneto svetaine yra naudinga, informatyvi ir kaip ją tobulinti ateityje.
1.2.    Rinkdama duomenis interneto svetainėje, E energija visada vadovaujasi šia Privatumo politika, kurioje pateikta išsami informacija apie tai, kokie duomenis renkami, kai jie naudojami, ir kas turi prieigą prie šių duomenų.
1.3.    Kiekvienas lankytojas turi teisių, kurios suteikia jam galimybę kontroliuoti savo privatumą, o E energija užtikrina galimybę jomis pasinaudoti ir toliau pateikia informaciją, kaip lankytojai gali tai padaryti.

2.    Duomenų valdytojas
2.1.    Lankytojų asmens duomenų jungtiniai valdytojai yra E energija grupės įmonės Lietuvoje ir Lenkijoje. Kontaktinius duomenis rasite čia: http://e-energija.lt/lt/pagrindinis-meniu/kontaktai.html.
2.2.    Atitinkamos E energija grupės įmonių pareigos ir santykiai lankytojų atžvilgiu yra apibrėžti jų tarpusavio susitarime. Visais si duomenų apsauga susijusiais klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu  privatumas@e-energija.lt.

3.    Bendrosios nuostatos
3.1.    Ši Privatumo politika nustato svetainės pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Lankytojų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, duomenų valdytojo šalies asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymai ir kiti teisės aktai.
3.2.    Lankytojai, patys nurodydami savo asmens duomenis, sutinka, kad E energija juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.


4.    Slapukai (angl. Cookies)
4.1.    Kas yra slapukai?
4.1.1.    Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankoma svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti lankytojo veiksmus ir nustatymus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad lankytojui nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklapius.
4.2.    Kaip E energija naudoja slapukus?
4.2.1.    E energija naudoja slapukus reikalingus išimtinai techniniam svetainės veikimui.
4.2.2.    Pažymėtina, kad, jei lankytojas nesuteikia interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
4.2.3.    Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra E energija teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti lankytojo pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra lankytojo sutikimas.
4.3.    Kaip valdyti slapukus?
5.3.1    Lankytojas gali valdyti ir (ar) ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, nurodyta - http://www.youronlinechoices.com/lt/.  

5.    Serverio įrašai
5.1.    Serveris, kuriame talpinama E energija interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias lankytojas pateikia serveriui (lankytojo atidaromos interneto svetainės adresas, lankytojo naudojamas įrenginys ir naršyklė, lankytojo IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.
5.2.    Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra E energija teisėtas interesas užtikrinti E energija interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.


6.    Profiliavimas
E energija gali naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotų lankomumo bei demografines tendencijas, tačiau E energija nesukuria individualių asmeninių profilių kiekvienam lankytojui.

7.    Kas turi prieigą prie duomenų
7.1.    Prieigą prie statistinių duomenų apie E energija lankytojus turi E energija darbuotojai, dirbantys E energija grupės įmonių IT padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.
7.2.    Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti E energija partneriai, kurie teikia E energija interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba E energija svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

8.    Kiek ilgai saugomi duomenis
Slapukai galioja iki lankytojas uždaro svetainę.

9.    Lankytojo teisės ir kaip galima jomis pasinaudoti
9.1.    Susisiekus su E energija el. paštu privatumas@e-energija.lt, galima pasinaudoti teise:
9.2.    susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
9.3.    prašyti ištaisyti asmens duomenis;
9.4.    prašyti ištrinti asmens duomenis;
9.5.    jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis.
9.6.    Kai kuriais atvejais galima turėti teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
9.7.    Lankytojas gali naudotis savo teisėmis pagal galiojančias ES ir Lietuvos teisės aktų nuostatas.
9.8.    Jei lankytojas prašo ištrinti jo asmens duomenis, E energija išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos lankytojas yra sudaręs su E energija.

10.    Teisė pateikti skundą
Jei lankytojas mano, kad buvo pažeistos jo teisės į privatumą, jis gali pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje jis gyvena. Tokių institucijų kontaktiniai duomenys http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

11.    Pasiūlymai
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums privatumas@e-energija.lt