Energija miestams

Daugiau nei 20 metų „E energija“ aktyviai dalyvauja atnaujinant ir modernizuojant savivaldybių šilumos ūkius, gaminant šilumą ir karštą vandenį bei tiekiant namų ūkiams pagal ilgalaikes šilumos ūkio nuomos ir koncesijų sutartis.

 

Nuo 2008 metų Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) kaip strateginis investuotojas prisidėjo „E energija“ grupei modernizuojant Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos savivaldybių centrinio šildymo sistemas, didinant šilumos energijos gamybos efektyvumą, pereinant prie biokuro panaudojimo šilumos gamyboje bei statant nepriklausomas biokuro katilines ir elektrines. Projektas buvo užbaigtas 2020 metais ir EBRD pasitraukė iš „E energija“ grupės akcininkų.

 

Šiuo metu „E energija“ grupė valdo šilumos ūkius, iš biokuro gamina ir tiekia šilumą miestams Lietuvoje ir Ukrainoje, vykdo centrinio šildymo katilinių modernizavimo projektus Lenkijoje bei kaip nepriklausomas šilumos gamintojas tiekia šilumą ir energiją iš biokuro Klaipėdos mieste.

 

Šilumos gamyba ir tiekimas

Šiandien „E energija“ grupės įmonės gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį namų ūkiams bei centralizuotai šilumą vartojančioms įmonėms Lietuvoje bei Ukrainoje.

 

Naudodama viešosios-privačios partnerystės modelį (Public-Private Partnership, PPP) grupė investuoja į miestų centrinio šildymo sistemų modernizavimą, valdo centrinio šildymo sistemas ir teikia centrinio šildymo bei karšto vandens paslaugas galutiniams vartotojams.

 

Grupės investicijos apima sudėtines centrinių šildymo sistemų modernizavimo dalis: biokuro katilų instaliavimą šilumos gamybai, kondensacinius ekonomaizerius, padedančius didinti efektyvumą, šilumos trasų modernizavimą ar naujų biokuro katilinių statybą, šilumos punktų gyvenamuosiuose namuose projektavimą ir atnaujinimą.

 

Nepriklausoma šilumos gamyba

Šiandien grupės įmonės bendradarbiauja su komercinėmis pramonės įmonėmis, naudojančiomis garą ir šilumą gamybos procesuose, tai – popieriaus, maisto perdirbimo, metalo apdirbimo, alkoholio ir kitos pramonės įmonės.

 

Lietuvoje „E energija“ grupė valdo biokuro kogeneracinę elektrinę Klaipėdoje (25 MWt + 1,5MWe), tiekia šilumą Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje.